Ders Listesi

Program kapsamında öğrencilerin  yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam ECTS kredi sayısı 90 olmalıdır. Bu kapsamda, öğrencilerin 10 seçmeli ders alması ve son dönemde Proje dersini alarak bir proje gerçekleştirmesi ve projeyi raporlaması gerekmektedir. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda program kapsamında yer alan derslere ilişkin bilgiler verilmektedir.

 

Ders Listesi
Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu/Seçmeli Öğretim Üyesi
SOB510 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Sosyal Bilimler Enstitüsü
MBA501 Örgütsel Davranış Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sezerel
MBA502 Stratejik Yönetim Seçmeli Doç. Dr. Nuray Tokgöz
MBA503 Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İletişim Seçmeli Doç. Dr. Hakan Yılmaz
MBA504 Pazarlama Yönetimi Seçmeli Prof. Dr. Mine Oyman
MBA505 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Ertan Çınar
MBA506 Kurumsal Yönetişim ve Girişimcilik Seçmeli Prof. Dr.  A. Barış Baraz
MBA507 Yöneticiler İçin Finansal Muhasebe Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kaya
MBA508 Modern Yönetim Teknikleri Seçmeli Prof. Dr. Mesut Kurulgan
MBA509 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Prof. Dr. H. Zümrüt Tonus
MBA510 Örgüt Tasarımı Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Bahar Suvacı
MBA511 Finansın Temelleri Seçmeli Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sayılır
MBA512 Yöneticiler İçin Ekonomi Seçmeli Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli
MBA513 Yönetsel Karar Verme Seçmeli Doç. Dr. Didem Paşaoğlu Baş
MBA514 Dönem Projesi Zorunlu Ders Veren Öğretim Üyeleri